The 2017 CEO Stock Picking Contest

Updated: November 17th, 2017


#USERNAMEStock1Jan 1Nov 17Diff %Stock2Jan 1Nov 17Diff %Stock3Jan 1Nov 17Diff %Portfolio Gain/Loss
1dalton123TK.V0.2250.68202.22%MMS.V0.0750.0920.00%FAT.CN0.0800.54575.00%265.74%
2SigmundPRG.V0.2150.08-62.79%SA.V0.5000.740.00%NVO.V0.8007.03778.75%251.99%
3raymipoAU.V0.3802.42536.84%ECR.V0.1950.217.69%MD.V1.1000.95-13.64%176.97%
4MiningBookGuySWA.V0.2000.09-55.00%AQI.AX0.2000.14-30.00%AU.V0.3802.42536.84%150.61%
5PamplonaTraderNXE.TO2.3302.9928.33%TK.V0.2250.68202.22%CIA.TO0.4701.37191.49%140.68%
6OliverNCA.V0.7300.775.48%NGZ.V0.1100.37236.36%ML.V1.4103.49147.52%129.79%
7robbyNGZ.V0.1100.37236.36%XMG.CN0.4900.9593.88%AVA.V0.1750.2437.14%122.46%
8JayfireBGS.AX0.3300.4948.48%CRE.V0.5101.68229.41%IVN.TO2.5404.5679.53%119.14%
9Goldenboy7123XMG.CN0.4900.9593.88%NGZ.V0.1100.37236.36%HRE.V0.0500.050.00%110.08%
10Edp007AMY.V0.2300.19-17.39%XMG.CN0.4900.9593.88%NGZ.V0.1100.37236.36%104.28%
11Mike86NXE.TO2.3302.9928.33%APH.V5.0408.8675.79%TK.V0.2250.68202.22%102.11%
12AllanION.V0.0900.08-11.11%TUD.V0.6500.52-20.00%WLF.V0.1200.49308.33%92.41%
13StatesideGTT.V0.2600.81211.54%SIC.V0.0550.05-9.09%LIB.CN0.1250.2168.00%90.15%
14MimibegaloMMS.V0.0750.0920.00%PYR.V0.2000.77285.00%PLI.TO2.2301.41-36.77%89.41%
15ExiaIN.CN0.2300.7204.35%NNO.V0.5301.13113.21%EMC.V3.8201.61-57.85%86.57%
16StarFireGAL.V0.1000.08-20.00%AQA.TO0.2600.287.69%GUG.V0.0350.13271.43%86.37%
17StocklorPNN.V0.0450.03-33.33%PMA.V0.0650.05-23.08%BEL.V0.0200.08300.00%81.20%
18TheGalvanizerCGE.V0.1300.147.69%VTT.V0.1850.2429.73%IN.CN0.2300.7204.35%80.59%
19ckETG.TO0.4200.6247.62%MAD.V0.0800.05-37.50%TK.V0.2250.68202.22%70.78%
20OnlyflawsMARL.V1.2001.20.00%MAW.TO0.3800.37-2.63%GTT.V0.2600.81211.54%69.64%
21EvenprimeTK.V0.2250.68202.22%NRN.V0.0550.04-27.27%VTT.V0.1850.2429.73%68.23%
22MiningCatalystMED.V0.1650.16-3.03%GTT.V0.2600.81211.54%WHN.V0.1050.1-4.76%67.92%
23JTOOO.V0.2500.278.00%SIC.V0.0550.05-9.09%TK.V0.2250.68202.22%67.04%
24AaronVTT.V0.1850.2429.73%NXE.TO2.3302.9928.33%SBB.TO0.9802.25129.59%62.55%
25rjuniorOWCP0.1760.41132.95%PHOT0.0190.01-48.45%BLO.CN0.8101.3769.14%51.21%
26PepekVTT.V0.1850.2429.73%MRZ.V1.5101.6710.60%NNO.V0.5301.13113.21%51.18%
27camwow9MRS.V0.1200.28133.33%ADK.V0.1200.1416.67%SIC.V0.0500.050.00%50.00%
28DanielCEM.V0.1150.1747.83%EFR.TO2.2102.314.52%PLS.AX0.5000.9590.00%47.45%
29StoneminerTK.V0.2250.68202.22%ME.TO0.2550.18-29.41%PNN.V0.0450.03-33.33%46.49%
30IronMan07EGT.V0.2850.21-26.32%MRS.V0.1200.28133.33%FDM.CN0.0750.0920.00%42.34%
31BrettCrossADZ.V0.0750.1146.67%AMY.V0.2300.19-17.39%XMG.CN0.4900.9593.88%41.05%
32FaxingBerlinRTM.V0.0800.04-50.00%TK.V0.2250.68202.22%IZN.V0.1850.13-29.73%40.83%
33GoldfingerGXU.V0.1500.2886.67%ION.V0.0900.08-11.11%OCN.V0.2250.3242.22%39.26%
34QuantumNXE.TO2.3302.9928.33%VTT.V0.1850.2429.73%WAF.V0.2200.3559.09%39.05%
35PhotoJ*CXO.AX0.0780.082.56%GQC.V0.3900.31-20.51%TK.V0.2950.68130.51%37.52%
36DrilltrackerREL.V0.0600.0833.33%REG.V1.2001.9562.50%SNG.V0.1450.1610.34%35.39%
37TinyBullStocksPNN.V0.0450.03-33.33%WCE.V0.0250.05100.00%IRI.V0.0150.0233.33%33.33%
38RockedRedCOR.V0.2250.46104.44%CXO.V0.2650.25-5.66%PAW.V0.0150.0150.00%32.93%
39R44EGT.V0.2850.21-26.32%MRS.V0.1200.28133.33%SIC.V0.0550.05-9.09%32.64%
40strakpaoAMY.V0.2300.19-17.39%XMG.CN0.4900.9593.88%MMS.V0.0750.0920.00%32.16%
41muskieNGC.V0.2750.5289.09%ADZ.V0.0750.1146.67%CNX.V0.5500.33-40.00%31.92%
42TeeveeNXE.TO2.3302.9928.33%PLU.V0.2500.4788.00%CNL.TO4.4003.12-29.09%29.08%
431969EnigmaEGT.V0.2850.21-26.32%QIC.V0.2550.71178.43%FIN.CN0.3450.11-68.12%28.00%
44B1984EGT.V0.2850.21-26.32%MRS.V0.1200.28133.33%VIV.V1.2500.93-25.60%27.14%
45bman97EGT.V0.2850.21-26.32%MRS.V0.1200.28133.33%VIV.V1.2500.93-25.60%27.14%
46davidABN.V0.1050.1323.81%SKE.V0.7500.52-30.67%KG.V0.1650.3187.88%27.01%
47MassimomMRS.V0.1200.28133.33%HPQ.V0.1400.09-35.71%FGD.V0.2700.22-18.52%26.37%
48TronAZX.V0.0600.060.00%IVN.TO2.5404.5679.53%PGM.V0.5200.5-3.85%25.23%
49PinnsvinNXE.TO2.3302.9928.33%XBI59.79081.4336.19%CPD.TO13.24014.438.99%24.50%
50jhmPEMC0.0200.04100.00%SNG.V0.1450.1610.34%ADG.V0.0850.05-41.18%23.06%
51CriticalInvestorMIN.V0.6301.1684.13%VTT.V0.1850.2429.73%NCX.V0.1650.09-45.45%22.80%
52sihvNTY.V0.1100.129.09%BCN.V1.0101.7270.30%PE.V0.5700.5-12.28%22.37%
53SotallyToberMAG.TO14.78014.05-4.94%MRZ.V1.5101.6710.60%WML.V1.2501.9959.20%21.62%
54StealinatorPNN.V0.0450.03-33.33%DEF.V0.3800.26-31.58%SBB.TO0.9802.25129.59%21.56%
55HighheatHUMRF0.2450.52112.24%LTBR1.1401.03-9.65%NXT.V0.1700.09-47.06%18.51%
56motoroljaITH.TO0.7500.48-36.00%VTT.V0.1850.2429.73%WAF.V0.2200.3559.09%17.61%
57LukeJacksonGMV.V0.5300.31-41.51%ADZ.V0.0750.1146.67%F.V0.4700.6946.81%17.32%
58jerrio78EHT.V0.2100.09-57.14%MRS.V0.1200.28133.33%VIV.V1.2500.93-25.60%16.86%
59GoldrushPEA.V2.2403.2545.09%BLANK1.00010.00%BLANK1.00010.00%15.03%
60EmpireJSE.V0.5000.41-18.00%ORG.V0.3400.6385.29%AFE.V0.2650.19-28.30%13.00%
61CommodityProFIN.CN0.3450.11-68.12%MRS.V0.1200.28133.33%EGT.V0.2850.21-26.32%12.97%
62RichardBuffetAMY.V0.2300.19-17.39%GLH.CN0.3550.22-38.03%XMG.CN0.4900.9593.88%12.82%
63schischiEFR.TO2.2102.314.52%LIX.V2.2501.94-13.78%F.V0.4700.6946.81%12.52%
64WaltercLWLG0.6201.35117.74%IB.V0.4300.27-37.21%NB.TO0.7500.4-46.67%11.29%
65JACHapVTT.V0.1850.2429.73%BBB.V0.3450.28-18.84%IVS.V0.2350.2819.15%10.01%
66greenmetalsCDB.V0.7300.58-20.55%IVN.TO2.5404.5679.53%CNL.TO4.4003.12-29.09%9.96%
67LucTenHaveTETH.L0.0400.0525.00%JZZ.V0.1000.06-40.00%QMX.V0.1700.2441.18%8.73%
68ClaptonNXE.TO2.3302.9928.33%GPH.V0.0850.05-41.18%USA.TO3.4704.838.33%8.49%
69newstrackerR.TO0.7500.29-61.33%TMB.TO2.4004.97107.08%CDB.V0.7300.58-20.55%8.40%
70Newager23EQT.V0.2500.264.00%AVA.V0.1750.2437.14%SPA.V0.1200.1-16.67%8.16%
71icemanEFR.TO2.2102.314.52%AAZ.V0.0600.0716.67%PLG.TO0.4450.4450.00%7.06%
72RangerbentmanPNN.V0.0450.03-33.33%ALM.V0.0350.0350.00%MTB.V0.0650.153.85%6.84%
73EusticeQRM.TO0.1550.105-32.26%CXN.TO0.1450.1931.03%BKM.V0.9001.0516.67%5.15%
74NobshereSVG.V0.0600.060.00%PTK.V0.3300.26-21.21%SIR.V0.1400.1935.71%4.83%
75FiatCGE.V0.1300.147.69%RYR.V0.0850.095.88%VEM-H.V0.0700.070.00%4.52%
76kayoRYR.V0.0850.095.88%SIC.V0.0550.05-9.09%ADK.V0.1250.1412.00%2.93%
77poolmanNXE.TO2.3302.9928.33%RZZ.V8.8508.12-8.25%NGD.TO4.7104.13-12.31%2.59%
78VaughanPNN.V0.0450.03-33.33%RYR.V0.0850.095.88%VTT.V0.1850.2429.73%0.76%
79SnoekDUST48.37026.09-46.06%GDXS21.35014.87-30.35%JDST35.09061.775.83%-0.19%
80MarkusR.TO0.7500.29-61.33%ML.V1.4103.49147.52%TCO.V0.4000.05-87.50%-0.44%
81YlrVRX.TO19.47018.8-3.44%BLANK1.00010.00%BLANK1.00010.00%-1.15%
822pacENW.V1.1201.06-5.36%MOX.V0.4000.5537.50%RGC.V0.1400.09-35.71%-1.19%
83Truth Never ToldCAS.TO12.10012.74.96%VEON3.8503.891.04%IDCC91.35074.2-18.77%-4.26%
84AlGreeneACU.V0.1550.2667.74%EGT.V0.2850.21-26.32%IPWR3.3001.49-54.85%-4.47%
85MinakiMMS.V0.0750.0920.00%BEE.V0.3100.28-9.68%VIV.V1.2500.93-25.60%-5.09%
86JosephMurphyANX.TO0.0550.0727.27%RAB.V0.1600.13-18.75%MAE.V0.1400.1-28.57%-6.68%
87BruceWayneSSL.TO5.2705.779.49%SNG.V0.1450.1610.34%ADG.V0.0850.05-41.18%-7.11%
88BSREG.V1.2001.9562.50%NAN.V0.0900.08-11.11%PTM.TO1.9400.5-74.23%-7.61%
89ogiCDB.V0.7300.58-20.55%CXO.V0.2600.25-3.85%TLT.V0.2500.250.00%-8.13%
90BrecciaCGD.V0.0500.0620.00%FRK.V0.9000.08-91.11%ADZ.V0.0750.1146.67%-8.15%
91ScroogeMcduckGLH.CN0.3560.22-38.12%INV.TO0.7000.8115.71%EAT.CN0.2600.25-3.85%-8.75%
92MesroBBI.V0.5800.4-31.03%WUC.CN1.7001.04-38.82%TNY.CN0.3500.542.86%-9.00%
93UpticksEGT.V0.2850.21-26.32%MMS.V0.0750.0920.00%ZEN.V0.8800.69-21.59%-9.30%
94wolffAUG.TO2.9602.1-29.05%NRN.V0.0550.04-27.27%NXE.TO2.3302.9928.33%-9.33%
95NickMSR.AX0.0040.0040.00%PNL.AX0.4350.441.15%AQI.AX0.2000.14-30.00%-9.62%
96SergioMMS.V0.0750.0920.00%AMY.V0.2300.19-17.39%EVR.V0.0600.04-33.33%-10.24%
97m00tpointNRN.V0.0550.04-27.27%VTT.V0.1850.2429.73%PNN.V0.0450.03-33.33%-10.29%
98ScruffASQ.V0.2050.14-31.71%AA-H.V0.1900.190.00%BLANK1.00010.00%-10.57%
99xenophonSBR.TO0.2500.15-40.00%PRU.TO0.3100.336.45%SVB.TO0.1400.140.00%-11.18%
100wiz099MMS.V0.0750.0920.00%AMY.V0.2300.19-17.39%GLH.CN0.3550.22-38.03%-11.81%
101kjmGQC.V0.2700.3114.81%PGM.V0.5200.5-3.85%LIO.V0.9600.5-47.92%-12.32%
102FinanzrTGZ.TO4.1002.68-34.63%EFR.TO2.2102.314.52%AXU1.3501.23-8.89%-13.00%
103jnbarbuMMS.V0.0750.0920.00%GPH.V0.0850.05-41.18%ABR.V0.1000.08-20.00%-13.73%
104madmannNDM.TO2.7702.7-2.53%SCY.TO0.2700.26-3.70%PGD.TO0.2000.13-35.00%-13.74%
105FischlaenderRYR.V0.0850.095.88%MON.V0.2000.15-25.00%MEK.V0.0650.05-23.08%-14.06%
106500WedgeYD.V0.4100.15-63.41%NXE.TO2.3302.9928.33%ION.V0.0900.08-11.11%-15.40%
107GoodieEGT.V0.2850.21-26.32%OEE.V0.2550.17-33.33%ADK.V0.1250.1412.00%-15.88%
108DJSVTT.V0.1850.2429.73%NRN.V0.0550.04-27.27%PGX.V0.2000.09-55.00%-17.51%
109AlockettMARL.V1.2001.20.00%CNL.TO4.4003.12-29.09%GUY.TO6.1204.61-24.67%-17.92%
110RodSSP.V0.3900.3-23.08%PLG.TO0.4450.43-3.37%AUG.TO2.9602.1-29.05%-18.50%
111BedragPNN.V0.0450.03-33.33%CSPG.V0.1550.163.23%LIC.V0.1350.1-25.93%-18.68%
112TomjosdSVB.TO0.1400.140.00%SBR.TO0.2500.15-40.00%SPA.V0.1200.1-16.67%-18.89%
113DrjOOO.V0.2500.278.00%EGT.V0.2850.21-26.32%EXO.V0.0500.03-40.00%-19.44%
114LucabrasiADZ.V0.0750.1146.67%WRI.V0.1150.05-56.52%OPW.V0.0800.04-50.00%-19.95%
115MaxhuntlyWKG.V0.0300.02-33.33%BX.TO0.9001.2437.78%DW.TO0.6100.19-68.85%-21.47%
116ChatyakBBB.V0.3450.28-18.84%VTT.V0.1850.2429.73%DXD.V0.9100.22-75.82%-21.65%
117ayeyouWPQ.V0.0700.04-42.86%SEK.V0.0400.03-25.00%BLANK1.00010.00%-22.62%
118Mxpx80YD.V0.4100.15-63.41%LIB.CN0.1250.2168.00%MEI.V0.1850.05-72.97%-22.80%
119LetsgetreadyRPX.V0.1350.13-3.70%MN.V0.1900.15-21.05%DBL.V0.4150.2-51.81%-25.52%
120UjmsAMY.V0.2300.19-17.39%EGT.V0.2850.21-26.32%PNN.V0.0450.03-33.33%-25.68%
121PurpleKushEGT.V0.2850.21-26.32%PNN.V0.0450.03-33.33%AMY.V0.2300.19-17.39%-25.68%
122megavossSMB.V0.0950.03-68.42%CUU.V0.1250.134.00%ACG.CN0.1500.13-13.33%-25.92%
123SpikeNGQ.TO1.2001.04-13.33%SNM.V0.1150.08-30.43%PXX.TO1.6301.06-34.97%-26.25%
124Dutch_patienceEGT.V0.2850.21-26.32%HPQ.V0.1400.09-35.71%AMY.V0.2300.19-17.39%-26.47%
125LtrSIC.V0.0550.05-9.09%RTM.V0.0800.04-50.00%MEK.V0.0650.05-23.08%-27.39%
126TerrysteenAMY.V0.2300.19-17.39%SEV.TO0.3800.32-15.79%R.TO0.7500.29-61.33%-31.50%
1276furlongsLTE.V1.8801.67-11.17%IMEX.V0.6100.1-83.61%CSG.V1.00010.00%-31.59%
128Buyhigh420NUR.CN0.1600.13-18.75%AFI.CN0.1100.06-45.45%SJL.V0.0600.04-33.33%-32.51%
129CautiousNowNRN.V0.0550.04-27.27%ME.TO0.2550.18-29.41%GMV.V0.5300.31-41.51%-32.73%
130EpsteinResearchTCO.V0.4000.05-87.50%AZR.V0.2100.14-33.33%NIM.V0.1550.1922.58%-32.75%
131dirkdigglerWPQ.V0.0700.04-42.86%PGX.V0.2000.09-55.00%MED.V0.1650.16-3.03%-33.63%
132DKARY.V0.1050.04-61.90%EQT.V0.2500.264.00%AAN.V0.0600.03-50.00%-35.97%
133EkimDIA.V0.1800.05-72.22%PGD.TO0.2000.13-35.00%SCY.TO0.2700.26-3.70%-36.98%
134LeeIDM.V0.1400.11-21.43%SNG.V0.1450.1610.34%TGX.V0.0050-100.00%-37.03%
135SarbPNN.V0.0450.03-33.33%CLE.V0.0600.05-16.67%XOP.V0.0300.01-66.67%-38.89%
136K2RTG.AX0.2200.16-27.27%AZM.AX0.0340.02-41.18%OPW.V0.0800.04-50.00%-39.48%
137supra48MMS.V0.0750.0920.00%EHT.V0.2100.09-57.14%IMEX.V0.6100.1-83.61%-40.25%
138MuttMEK.V0.0650.05-23.08%GSA.V0.0200.01-50.00%RTM.V0.0800.04-50.00%-41.03%
139longzzzzzMEI.V0.1850.05-72.97%CXB.V0.1400.12-14.29%RGC.V0.1450.09-37.93%-41.73%
140MickTKX.V0.4000.28-30.00%SMB.V0.0950.03-68.42%RKR.V0.0550.04-27.27%-41.90%
141Sugar-DogAMY.V0.2300.19-17.39%FIN.CN0.3450.11-68.12%CNZ.V1.1200.39-65.18%-50.23%
142NewbieIDM.V0.1400.11-21.43%MXSG0.1500.04-73.33%R.TO0.7500.29-61.33%-52.03%
143ExcelsiorJAG.TO0.5800.35-39.66%SGN.V0.0900.05-44.44%MXSG0.1500.04-73.33%-52.48%
144SilverEGT.V0.2850.21-26.32%PNN.V0.0450.03-33.33%USO.V1.5000.03-98.00%-52.55%
145BullishELT.V0.0300-100.00%GPH.V0.0850.05-41.18%NRN.V0.0550.04-27.27%-56.15%
146NoSoup4UEVR.V0.0600.04-33.33%BXR.V0.0400.01-75.00%RML.V0.2400.08-66.67%-58.33%

The 2017 CEO Stock Picking Contest

Updated: November 17th, 2017

Note: This is a condensed versions for mobile applications.
#USERNAMEPick1Pick2Pick3Portfolio Gain/Loss
1dalton123TK.VMMS.VFAT.CN265.74%
2SigmundPRG.VSA.VNVO.V251.99%
3raymipoAU.VECR.VMD.V176.97%
4MiningBookGuySWA.VAQI.AXAU.V150.61%
5PamplonaTraderNXE.TOTK.VCIA.TO140.68%
6OliverNCA.VNGZ.VML.V129.79%
7robbyNGZ.VXMG.CNAVA.V122.46%
8JayfireBGS.AXCRE.VIVN.TO119.14%
9Goldenboy7123XMG.CNNGZ.VHRE.V110.08%
10Edp007AMY.VXMG.CNNGZ.V104.28%
11Mike86NXE.TOAPH.VTK.V102.11%
12AllanION.VTUD.VWLF.V92.41%
13StatesideGTT.VSIC.VLIB.CN90.15%
14MimibegaloMMS.VPYR.VPLI.TO89.41%
15ExiaIN.CNNNO.VEMC.V86.57%
16StarFireGAL.VAQA.TOGUG.V86.37%
17StocklorPNN.VPMA.VBEL.V81.20%
18TheGalvanizerCGE.VVTT.VIN.CN80.59%
19ckETG.TOMAD.VTK.V70.78%
20OnlyflawsMARL.VMAW.TOGTT.V69.64%
21EvenprimeTK.VNRN.VVTT.V68.23%
22MiningCatalystMED.VGTT.VWHN.V67.92%
23JTOOO.VSIC.VTK.V67.04%
24AaronVTT.VNXE.TOSBB.TO62.55%
25rjuniorOWCPPHOTBLO.CN51.21%
26PepekVTT.VMRZ.VNNO.V51.18%
27camwow9MRS.VADK.VSIC.V50.00%
28DanielCEM.VEFR.TOPLS.AX47.45%
29StoneminerTK.VME.TOPNN.V46.49%
30IronMan07EGT.VMRS.VFDM.CN42.34%
31BrettCrossADZ.VAMY.VXMG.CN41.05%
32FaxingBerlinRTM.VTK.VIZN.V40.83%
33GoldfingerGXU.VION.VOCN.V39.26%
34QuantumNXE.TOVTT.VWAF.V39.05%
35PhotoJ*CXO.AXGQC.VTK.V37.52%
36DrilltrackerREL.VREG.VSNG.V35.39%
37TinyBullStocksPNN.VWCE.VIRI.V33.33%
38RockedRedCOR.VCXO.VPAW.V32.93%
39R44EGT.VMRS.VSIC.V32.64%
40strakpaoAMY.VXMG.CNMMS.V32.16%
41muskieNGC.VADZ.VCNX.V31.92%
42TeeveeNXE.TOPLU.VCNL.TO29.08%
431969EnigmaEGT.VQIC.VFIN.CN28.00%
44B1984EGT.VMRS.VVIV.V27.14%
45bman97EGT.VMRS.VVIV.V27.14%
46davidABN.VSKE.VKG.V27.01%
47MassimomMRS.VHPQ.VFGD.V26.37%
48TronAZX.VIVN.TOPGM.V25.23%
49PinnsvinNXE.TOXBICPD.TO24.50%
50jhmPEMCSNG.VADG.V23.06%
51CriticalInvestorMIN.VVTT.VNCX.V22.80%
52sihvNTY.VBCN.VPE.V22.37%
53SotallyToberMAG.TOMRZ.VWML.V21.62%
54StealinatorPNN.VDEF.VSBB.TO21.56%
55HighheatHUMRFLTBRNXT.V18.51%
56motoroljaITH.TOVTT.VWAF.V17.61%
57LukeJacksonGMV.VADZ.VF.V17.32%
58jerrio78EHT.VMRS.VVIV.V16.86%
59GoldrushPEA.VBLANKBLANK15.03%
60EmpireJSE.VORG.VAFE.V13.00%
61CommodityProFIN.CNMRS.VEGT.V12.97%
62RichardBuffetAMY.VGLH.CNXMG.CN12.82%
63schischiEFR.TOLIX.VF.V12.52%
64WaltercLWLGIB.VNB.TO11.29%
65JACHapVTT.VBBB.VIVS.V10.01%
66greenmetalsCDB.VIVN.TOCNL.TO9.96%
67LucTenHaveTETH.LJZZ.VQMX.V8.73%
68ClaptonNXE.TOGPH.VUSA.TO8.49%
69newstrackerR.TOTMB.TOCDB.V8.40%
70Newager23EQT.VAVA.VSPA.V8.16%
71icemanEFR.TOAAZ.VPLG.TO7.06%
72RangerbentmanPNN.VALM.VMTB.V6.84%
73EusticeQRM.TOCXN.TOBKM.V5.15%
74NobshereSVG.VPTK.VSIR.V4.83%
75FiatCGE.VRYR.VVEM-H.V4.52%
76kayoRYR.VSIC.VADK.V2.93%
77poolmanNXE.TORZZ.VNGD.TO2.59%
78VaughanPNN.VRYR.VVTT.V0.76%
79SnoekDUSTGDXSJDST-0.19%
80MarkusR.TOML.VTCO.V-0.44%
81YlrVRX.TOBLANKBLANK-1.15%
822pacENW.VMOX.VRGC.V-1.19%
83Truth Never ToldCAS.TOVEONIDCC-4.26%
84AlGreeneACU.VEGT.VIPWR-4.47%
85MinakiMMS.VBEE.VVIV.V-5.09%
86JosephMurphyANX.TORAB.VMAE.V-6.68%
87BruceWayneSSL.TOSNG.VADG.V-7.11%
88BSREG.VNAN.VPTM.TO-7.61%
89ogiCDB.VCXO.VTLT.V-8.13%
90BrecciaCGD.VFRK.VADZ.V-8.15%
91ScroogeMcduckGLH.CNINV.TOEAT.CN-8.75%
92MesroBBI.VWUC.CNTNY.CN-9.00%
93UpticksEGT.VMMS.VZEN.V-9.30%
94wolffAUG.TONRN.VNXE.TO-9.33%
95NickMSR.AXPNL.AXAQI.AX-9.62%
96SergioMMS.VAMY.VEVR.V-10.24%
97m00tpointNRN.VVTT.VPNN.V-10.29%
98ScruffASQ.VAA-H.VBLANK-10.57%
99xenophonSBR.TOPRU.TOSVB.TO-11.18%
100wiz099MMS.VAMY.VGLH.CN-11.81%
101kjmGQC.VPGM.VLIO.V-12.32%
102FinanzrTGZ.TOEFR.TOAXU-13.00%
103jnbarbuMMS.VGPH.VABR.V-13.73%
104madmannNDM.TOSCY.TOPGD.TO-13.74%
105FischlaenderRYR.VMON.VMEK.V-14.06%
106500WedgeYD.VNXE.TOION.V-15.40%
107GoodieEGT.VOEE.VADK.V-15.88%
108DJSVTT.VNRN.VPGX.V-17.51%
109AlockettMARL.VCNL.TOGUY.TO-17.92%
110RodSSP.VPLG.TOAUG.TO-18.50%
111BedragPNN.VCSPG.VLIC.V-18.68%
112TomjosdSVB.TOSBR.TOSPA.V-18.89%
113DrjOOO.VEGT.VEXO.V-19.44%
114LucabrasiADZ.VWRI.VOPW.V-19.95%
115MaxhuntlyWKG.VBX.TODW.TO-21.47%
116ChatyakBBB.VVTT.VDXD.V-21.65%
117ayeyouWPQ.VSEK.VBLANK-22.62%
118Mxpx80YD.VLIB.CNMEI.V-22.80%
119LetsgetreadyRPX.VMN.VDBL.V-25.52%
120UjmsAMY.VEGT.VPNN.V-25.68%
121PurpleKushEGT.VPNN.VAMY.V-25.68%
122megavossSMB.VCUU.VACG.CN-25.92%
123SpikeNGQ.TOSNM.VPXX.TO-26.25%
124Dutch_patienceEGT.VHPQ.VAMY.V-26.47%
125LtrSIC.VRTM.VMEK.V-27.39%
126TerrysteenAMY.VSEV.TOR.TO-31.50%
1276furlongsLTE.VIMEX.VCSG.V-31.59%
128Buyhigh420NUR.CNAFI.CNSJL.V-32.51%
129CautiousNowNRN.VME.TOGMV.V-32.73%
130EpsteinResearchTCO.VAZR.VNIM.V-32.75%
131dirkdigglerWPQ.VPGX.VMED.V-33.63%
132DKARY.VEQT.VAAN.V-35.97%
133EkimDIA.VPGD.TOSCY.TO-36.98%
134LeeIDM.VSNG.VTGX.V-37.03%
135SarbPNN.VCLE.VXOP.V-38.89%
136K2RTG.AXAZM.AXOPW.V-39.48%
137supra48MMS.VEHT.VIMEX.V-40.25%
138MuttMEK.VGSA.VRTM.V-41.03%
139longzzzzzMEI.VCXB.VRGC.V-41.73%
140MickTKX.VSMB.VRKR.V-41.90%
141Sugar-DogAMY.VFIN.CNCNZ.V-50.23%
142NewbieIDM.VMXSGR.TO-52.03%
143ExcelsiorJAG.TOSGN.VMXSG-52.48%
144SilverEGT.VPNN.VUSO.V-52.55%
145BullishELT.VGPH.VNRN.V-56.15%
146NoSoup4UEVR.VBXR.VRML.V-58.33%