The 2017 CEO Stock Picking Contest


#USERNAMEStock1Jan 1July 14Diff %Stock2Jan 1July 14Diff %Stock3Jan 1July 14Diff %Portfolio Gain/Loss
1raymipoAU.V0.3801.95413.16%ECR.V0.1950.30556.41%MD.V1.1000.94-14.55%151.67%
2MiningBookGuySWA.V0.2000.155-22.50%AQI.AX0.2000.145-27.50%AU.V0.3801.95413.16%121.05%
3PamplonaTraderNXE.TO2.3302.9627.04%TK.V0.2250.68202.22%CIA.TO0.4700.98108.51%112.59%
4StocklorPNN.V0.0450.04-11.11%PMA.V0.0650.1169.23%BEL.V0.0200.07250.00%102.71%
5EvenprimeTK.V0.2250.68202.22%NRN.V0.0550.0550.00%VTT.V0.1850.28554.05%85.43%
6dalton123TK.V0.2250.68202.22%MMS.V0.0750.06-20.00%FAT.CN0.0800.1362.50%81.57%
7Mike86NXE.TO2.3302.9627.04%APH.V5.0405.7413.89%TK.V0.2250.68202.22%81.05%
8MimibegaloMMS.V0.0750.06-20.00%PYR.V0.2000.75275.00%PLI.TO2.2301.55-30.49%74.84%
9ckETG.TO0.4200.519.05%MAD.V0.0800.080.00%TK.V0.2250.68202.22%73.76%
10IronMan07EGT.V0.2850.26-8.77%MRS.V0.1200.07-41.67%FDM.CN0.0750.275266.67%72.08%
11JTOOO.V0.2500.3228.00%SIC.V0.0550.045-18.18%TK.V0.2250.68202.22%70.68%
12AaronVTT.V0.1850.28554.05%NXE.TO2.3302.9627.04%SBB.TO0.9802.15119.39%66.83%
13JayfireBGS.AX0.3300.225-31.82%CRE.V0.5101.15125.49%IVN.TO2.5404.7285.83%59.83%
14RockedRedCOR.V0.2250.64184.44%CXO.V0.2650.25-5.66%PAW.V0.0150.0150.00%59.59%
15PepekVTT.V0.1850.28554.05%MRZ.V1.5101.595.30%NNO.V0.5301.12111.32%56.89%
16StoneminerTK.V0.2250.68202.22%ME.TO0.2550.155-39.22%PNN.V0.0450.04-11.11%50.63%
17robbyNGZ.V0.1100.12513.64%XMG.CN0.4900.8981.63%AVA.V0.1750.26551.43%48.90%
18PhotoJ*CXO.AX0.0780.0813.85%GQC.V0.3900.43511.54%TK.V0.2950.68130.51%48.63%
19FaxingBerlinRTM.V0.0800.065-18.75%TK.V0.2250.68202.22%IZN.V0.1850.115-37.84%48.54%
20BrettCrossADZ.V0.0750.14593.33%AMY.V0.2300.16-30.43%XMG.CN0.4900.8981.63%48.18%
21QuantumNXE.TO2.3302.9627.04%VTT.V0.1850.28554.05%WAF.V0.2200.3559.09%46.73%
22DrilltrackerREL.V0.0600.0716.67%REG.V1.2001.6235.00%SNG.V0.1450.2251.72%34.46%
23GoldfingerGXU.V0.1500.2246.67%ION.V0.0900.11527.78%OCN.V0.2250.2928.89%34.44%
24ExiaIN.CN0.2300.3343.48%NNO.V0.5301.12111.32%EMC.V3.8201.72-54.97%33.28%
25jhmPEMC0.0200.020.00%SNG.V0.1450.2251.72%ADG.V0.0850.12547.06%32.93%
26BruceWayneSSL.TO5.2705.23-0.76%SNG.V0.1450.2251.72%ADG.V0.0850.12547.06%32.67%
27TronAZX.V0.0600.0716.67%IVN.TO2.5404.7285.83%PGM.V0.5200.495-4.81%32.56%
28motoroljaITH.TO0.7500.63-16.00%VTT.V0.1850.28554.05%WAF.V0.2200.3559.09%32.38%
29TheGalvanizerCGE.V0.1300.125-3.85%VTT.V0.1850.28554.05%IN.CN0.2300.3343.48%31.23%
30CriticalInvestorMIN.V0.6300.8941.27%VTT.V0.1850.28554.05%NCX.V0.1650.15-9.09%28.74%
31StealinatorPNN.V0.0450.04-11.11%DEF.V0.3800.29-23.68%SBB.TO0.9802.15119.39%28.20%
32WaltercLWLG0.6201.3109.68%IB.V0.4300.385-10.47%NB.TO0.7500.62-17.33%27.29%
33BrecciaCGD.V0.0500.08570.00%FRK.V0.9000.125-86.11%ADZ.V0.0750.14593.33%25.74%
34Goldenboy7123XMG.CN0.4900.8981.63%NGZ.V0.1100.12513.64%HRE.V0.0500.04-20.00%25.09%
35SotallyToberMAG.TO14.78016.6112.38%MRZ.V1.5101.595.30%WML.V1.2501.8850.40%22.69%
36rjuniorOWCP0.1760.455158.52%PHOT0.0190.0063-67.53%BLO.CN0.8100.62-23.46%22.51%
37HighheatHUMRF0.2450.350142.90%LTBR1.1401.3215.79%NXT.V0.1700.1858.82%22.50%
38PinnsvinNXE.TO2.3302.9627.04%XBI59.79079.0732.25%CPD.TO13.24014.126.65%21.98%
39Edp007AMY.V0.2300.16-30.43%XMG.CN0.4900.8981.63%NGZ.V0.1100.12513.64%21.61%
40Newager23EQT.V0.2500.264.00%AVA.V0.1750.26551.43%SPA.V0.1200.138.33%21.25%
41LucTenHaveTETH.L2.0503.2558.54%JZZ.V0.1000.07-30.00%QMX.V0.1700.22532.35%20.30%
42SigmundPRG.V0.2150.145-32.56%SA.V0.5000.7142.00%NVO.V0.8001.2151.25%20.23%
43OnlyflawsMARL.V1.2001.7344.17%MAW.TO0.3800.33-13.16%GTT.V0.2600.33528.85%19.95%
44greenmetalsCDB.V0.7300.69-5.48%IVN.TO2.5404.7285.83%CNL.TO4.4003.44-21.82%19.51%
452pacENW.V1.1201.03-8.04%MOX.V0.4000.6870.00%RGC.V0.1400.13-7.14%18.27%
461969EnigmaEGT.V0.2850.26-8.77%QIC.V0.2550.59131.37%FIN.CN0.3450.11-68.12%18.16%
47DJSVTT.V0.1850.28554.05%NRN.V0.0550.0550.00%PGX.V0.2000.20.00%18.02%
48davidABN.V0.1050.1-4.76%SKE.V0.0750.045-40.00%KG.V0.1650.32596.97%17.40%
49LeeIDM.V0.1400.140.00%SNG.V0.1450.2251.72%TGX.V0.0050.0050.00%17.24%
50muskieNGC.V0.2750.2750.00%ADZ.V0.0750.14593.33%CNX.V0.5500.3-45.45%15.96%
51OliverNCA.V0.7300.9124.66%NGZ.V0.1100.12513.64%ML.V1.4101.495.67%14.66%
52LukeJacksonGMV.V0.5300.35-33.96%ADZ.V0.0750.14593.33%F.V0.4700.395-15.96%14.47%
53m00tpointNRN.V0.0550.0550.00%VTT.V0.1850.28554.05%PNN.V0.0450.04-11.11%14.31%
54SnoekDUST48.37031.78-34.30%GDXS21.35016.83-21.17%JDST35.09068.7896.01%13.51%
55FiatCGE.V0.1300.125-3.85%RYR.V0.0850.075-11.76%VEM-H.V0.0700.10550.00%11.46%
56Truth Never ToldCAS.TO12.10017.8447.44%VEON3.8503.973.12%IDCC91.35075.85-16.97%11.20%
57AlGreeneACU.V0.1550.2667.74%EGT.V0.2850.26-8.77%IPWR3.3002.39-27.58%10.46%
58strakpaoAMY.V0.2300.16-30.43%XMG.CN0.4900.8981.63%MMS.V0.0750.06-20.00%10.40%
59VaughanPNN.V0.0450.04-11.11%RYR.V0.0850.075-11.76%VTT.V0.1850.28554.05%10.39%
60wolffAUG.TO2.9603.073.72%NRN.V0.0550.0550.00%NXE.TO2.3302.9627.04%10.25%
61ogiCDB.V0.7300.69-5.48%CXO.V0.2600.25-3.85%TLT.V0.2500.3540.00%10.22%
62AllanION.V0.0900.11527.78%TUD.V0.6500.56-13.85%WLF.V0.1200.1416.67%10.20%
63RichardBuffetAMY.V0.2300.16-30.43%GLH.CN0.3550.28-21.13%XMG.CN0.4900.8981.63%10.02%
64StarFireGAL.V0.1000.09-10.00%AQA.TO0.2600.245-5.77%GUG.V0.0350.0542.86%9.03%
65kjmGQC.V0.2700.43561.11%PGM.V0.5200.495-4.81%LIO.V0.9600.62-35.42%6.96%
66RangerbentmanPNN.V0.0450.04-11.11%ALM.V0.0350.0414.29%MTB.V0.0650.07515.38%6.19%
67DanielCEM.V0.1150.1639.13%EFR.TO2.2102.09-5.43%PLS.AX0.5000.405-19.00%4.90%
68GoodieEGT.V0.2850.26-8.77%OEE.V0.2550.24-5.88%ADK.V0.1250.1628.00%4.45%
69FischlaenderRYR.V0.0850.075-11.76%MON.V0.2000.2525.00%MEK.V0.0650.0650.00%4.41%
70TeeveeNXE.TO2.3302.9627.04%PLU.V0.2500.278.00%CNL.TO4.4003.44-21.82%4.41%
71YlrVRX.TO19.47021.8312.12%BLANK.V1.00011.00%BLANK.V1.00010.00%4.37%
72JACHapVTT.V0.1850.28554.05%BBB.V0.3450.351.45%IVS.V0.2350.135-42.55%4.32%
73poolmanNXE.TO2.3302.9627.04%RZZ.V8.8509.35.08%NGD.TO4.7103.75-20.38%3.91%
74newstrackerR.TO0.7500.3-60.00%TMB.TO2.4004.2175.42%CDB.V0.7300.69-5.48%3.31%
75TinyBullStocksPNN.V0.0450.04-11.11%WCE.V0.0250.0320.00%IRI.V0.0150.0150.00%2.96%
76AlockettMARL.V1.2001.7344.17%CNL.TO4.4003.44-21.82%GUY.TO6.1205.27-13.89%2.82%
77sihvNTY.V0.1100.08-27.27%BCN.V1.0101.3533.66%PE.V0.5700.570.00%2.13%
78icemanEFR.TO2.2102.09-5.43%AAZ.V0.0600.0658.33%PLG.TO0.4450.4552.25%1.72%
79LucabrasiADZ.V0.0750.14593.33%WRI.V0.1150.055-52.17%OPW.V0.0800.05-37.50%1.22%
80MiningCatalystMED.V0.1650.173.03%GTT.V0.2600.33528.85%WHN.V0.1050.075-28.57%1.10%
81ClaptonNXE.TO2.3302.9627.04%GPH.V0.0850.055-35.29%USA.TO3.4703.819.80%0.51%
82500WedgeYD.V0.4100.19-53.66%NXE.TO2.3302.9627.04%ION.V0.0900.11527.78%0.39%
83RodSSP.V0.3900.37-5.13%PLG.TO0.4450.4552.25%AUG.TO2.9603.073.72%0.28%
84jnbarbuMMS.V0.0750.06-20.00%GPH.V0.0850.055-35.29%ABR.V0.1000.15555.00%-0.10%
85ChatyakBBB.V0.3450.351.45%VTT.V0.1850.28554.05%DXD.V0.9100.4-56.04%-0.18%
86kayoRYR.V0.0850.075-11.76%SIC.V0.0550.045-18.18%ADK.V0.1250.1628.00%-0.65%
87StatesideGTT.V0.2600.33528.85%SIC.V0.0550.045-18.18%LIB.CN0.1250.105-16.00%-1.78%
88UpticksEGT.V0.2850.26-8.77%MMS.V0.0750.06-20.00%ZEN.V0.8801.0519.32%-3.15%
89TomjosdSVB.TO0.1400.095-32.14%SBR.TO0.2500.27510.00%SPA.V0.1200.138.33%-4.60%
90GoldrushPEA.V0.1950.165-15.38%BLANK.V1.00011.00%BLANK.V1.00010.00%-4.79%
91MassimomMRS.V0.1200.07-41.67%HPQ.V0.1400.125-10.71%FGD.V0.2700.36535.19%-5.73%
92camwow9MRS.V0.1200.07-41.67%ADK.V0.1200.1633.33%SIC.V0.0500.045-10.00%-6.11%
93DrjOOO.V0.2500.3228.00%EGT.V0.2850.26-8.77%EXO.V0.0500.03-40.00%-6.92%
94JosephMurphyANX.TO0.0550.069.09%RAB.V0.1600.14-12.50%MAE.V0.1400.11-21.43%-8.28%
95FinanzrTGZ.TO4.1003.42-16.59%EFR.TO2.2102.09-5.43%AXU1.3501.31-2.96%-8.33%
96schischiEFR.TO2.2102.09-5.43%LIX.V2.2502.12-5.78%F.V0.4700.395-15.96%-9.06%
97BSREG.V1.2001.6235.00%NAN.V0.0900.075-16.67%PTM.TO1.9401.02-47.42%-9.70%
98xenophonSBR.TO0.2500.27510.00%PRU.TO0.3100.285-8.06%SVB.TO0.1400.095-32.14%-10.07%
99dirkdigglerWPQ.V0.0700.045-35.71%PGX.V0.2000.20.00%MED.V0.1650.173.03%-10.89%
100ayeyouWPQ.V0.0700.045-35.71%SEK.V0.0400.040.00%BLANK.V1.00010.00%-11.90%
101LtrSIC.V0.0550.045-18.18%RTM.V0.0800.065-18.75%MEK.V0.0650.0650.00%-12.31%
102MickTKX.V0.4000.32-20.00%SMB.V0.0950.07-26.32%RKR.V0.0550.069.09%-12.41%
103BedragPNN.V0.0450.04-11.11%CSPG.V0.1550.13-16.13%LIC.V0.1350.115-14.81%-14.02%
104NobshereSVG.V0.0600.055-8.33%PTK.V0.3300.195-40.91%SIR.V0.1400.157.14%-14.03%
105MuttMEK.V0.0650.0650.00%GSA.V0.0200.015-25.00%RTM.V0.0800.065-18.75%-14.58%
106SarbPNN.V0.0450.04-11.11%CLE.V0.0600.0716.67%XOP.V0.0300.015-50.00%-14.81%
107MinakiMMS.V0.0750.06-20.00%BEE.V0.3100.28-9.68%VIV.V1.2501.06-15.20%-14.96%
108megavossSMB.V0.0950.07-26.32%CUU.V0.1250.12-4.00%ACG.CN0.1500.125-16.67%-15.66%
109Buyhigh420NUR.CN0.1600.1812.50%AFI.CN0.1100.07-36.36%SJL.V0.0600.045-25.00%-16.29%
110Dutch_patienceEGT.V0.2850.26-8.77%HPQ.V0.1400.125-10.71%AMY.V0.2300.16-30.43%-16.64%
111UjmsAMY.V0.2300.16-30.43%EGT.V0.2850.26-8.77%PNN.V0.0450.04-11.11%-16.77%
112PurpleKushEGT.V0.2850.26-8.77%PNN.V0.0450.04-11.11%AMY.V0.2300.16-30.43%-16.77%
113NickMSR.AX0.0040.003-25.00%PNL.AX0.4350.441.15%AQI.AX0.2000.145-27.50%-17.12%
114ScroogeMcduckGLH.CN0.3560.28-21.24%INV.TO0.7000.928.57%EAT.CN0.2600.105-59.62%-17.43%
115madmannNDM.TO2.7701.89-31.77%SCY.TO0.2700.311.11%PGD.TO0.2000.135-32.50%-17.72%
116EmpireJSE.V0.5000.345-31.00%ORG.V0.3400.39516.18%AFE.V0.2650.16-39.62%-18.15%
117EpsteinResearchTCO.V0.4000.12-70.00%AZR.V0.2100.16-23.81%NIM.V0.1550.20532.26%-20.52%
118longzzzzzMEI.V0.1850.08-56.76%CXB.V0.1400.1453.57%RGC.V0.1450.13-10.34%-21.18%
119B1984EGT.V0.2850.26-8.77%MRS.V0.1200.07-41.67%VIV.V1.2501.06-15.20%-21.88%
120bman97EGT.V0.2850.26-8.77%MRS.V0.1200.07-41.67%VIV.V1.2501.06-15.20%-21.88%
121MaxhuntlyWKG.V0.0300.02-33.33%BX.TO0.9001.2235.56%DW.TO0.6100.195-68.03%-21.94%
122R44EGT.V0.2850.26-8.77%MRS.V0.1200.07-41.67%SIC.V0.0550.045-18.18%-22.87%
123ScruffASQ.V0.2050.095-53.66%AA-H.V0.1900.16-15.79%BLANK.V1.00010.00%-23.15%
124wiz099MMS.V0.0750.06-20.00%AMY.V0.2300.16-30.43%GLH.CN0.3550.28-21.13%-23.85%
125EusticeQRM.TO0.1550.105-32.26%CXN.TO0.1450.1610.34%BKM.V0.9000.45-50.00%-23.97%
126CautiousNowNRN.V0.0550.0550.00%ME.TO0.2550.155-39.22%GMV.V0.5300.35-33.96%-24.39%
127SpikeNGQ.TO1.2000.79-34.17%SNM.V0.1150.1150.00%PXX.TO1.6300.98-39.88%-24.68%
128DKARY.V0.1050.055-47.62%EQT.V0.2500.264.00%AAN.V0.0600.04-33.33%-25.65%
129NoSoup4UEVR.V0.0600.04-33.33%BXR.V0.0400.035-12.50%RML.V0.2400.155-35.42%-27.08%
130EkimDIA.V0.1800.07-61.11%PGD.TO0.2000.135-32.50%SCY.TO0.2700.311.11%-27.50%
131SergioMMS.V0.0750.06-20.00%AMY.V0.2300.16-30.43%EVR.V0.0600.04-33.33%-27.92%
132BullishELT.V0.0300.015-50.00%GPH.V0.0850.055-35.29%NRN.V0.0550.0550.00%-28.43%
133jerrio78EHT.V0.2100.14-33.33%MRS.V0.1200.07-41.67%VIV.V1.2501.06-15.20%-30.07%
134K2RTG.AX0.2200.165-25.00%AZM.AX0.0340.024-29.41%OPW.V0.0800.05-37.50%-30.64%
135TerrysteenAMY.V0.2300.16-30.43%SEV.TO0.3800.36-5.26%R.TO0.7500.3-60.00%-31.90%
136MesroBBI.V0.5800.32-44.83%WUC.CN1.7001.05-38.24%TNY.CN0.3500.275-21.43%-34.83%
137SilverEGT.V0.2850.26-8.77%PNN.V0.0450.04-11.11%USO.V1.5000.03-98.00%-39.29%
138CommodityProFIN.CN0.3450.11-68.12%MRS.V0.1200.07-41.67%EGT.V0.2850.26-8.77%-39.52%
139NewbieIDM.V0.1400.140.00%MXSG0.1500.061-59.33%R.TO0.7500.3-60.00%-39.78%
140LetsgetreadyRPX.V0.1350.085-37.04%MN.V0.1900.11-42.11%DBL.V0.4150.245-40.96%-40.04%
141MarkusR.TO0.7500.3-60.00%ML.V1.4101.495.67%TCO.V0.4000.12-70.00%-41.44%
142Mxpx80YD.V0.4100.19-53.66%LIB.CN0.1250.105-16.00%MEI.V0.1850.08-56.76%-42.14%
143ExcelsiorJAG.TO0.5800.38-34.48%SGN.V0.0900.06-33.33%MXSG0.1500.061-59.33%-42.38%
144supra48MMS.V0.0750.06-20.00%EHT.V0.2100.14-33.33%IMEX.V0.6100.14-77.05%-43.46%
145Sugar-DogAMY.V0.2300.16-30.43%FIN.CN0.3450.11-68.12%CNZ.V1.1200.7-37.50%-45.35%
1466furlongsLTE.V1.8802.0911.17%IMEX.V0.6100.14-77.05%CSG.V1.0000-100.00%-55.29%

The 2017 CEO Stock Picking Contest

Note: This is a condensed versions for mobile applications.
#USERNAMEPick1Pick2Pick3Portfolio Gain/Loss
1raymipoAU.VECR.VMD.V151.67%
2MiningBookGuySWA.VAQI.AXAU.V121.05%
3PamplonaTraderNXE.TOTK.VCIA.TO112.59%
4StocklorPNN.VPMA.VBEL.V102.71%
5EvenprimeTK.VNRN.VVTT.V85.43%
6dalton123TK.VMMS.VFAT.CN81.57%
7Mike86NXE.TOAPH.VTK.V81.05%
8MimibegaloMMS.VPYR.VPLI.TO74.84%
9ckETG.TOMAD.VTK.V73.76%
10IronMan07EGT.VMRS.VFDM.CN72.08%
11JTOOO.VSIC.VTK.V70.68%
12AaronVTT.VNXE.TOSBB.TO66.83%
13JayfireBGS.AXCRE.VIVN.TO59.83%
14RockedRedCOR.VCXO.VPAW.V59.59%
15PepekVTT.VMRZ.VNNO.V56.89%
16StoneminerTK.VME.TOPNN.V50.63%
17robbyNGZ.VXMG.CNAVA.V48.90%
18PhotoJ*CXO.AXGQC.VTK.V48.63%
19FaxingBerlinRTM.VTK.VIZN.V48.54%
20BrettCrossADZ.VAMY.VXMG.CN48.18%
21QuantumNXE.TOVTT.VWAF.V46.73%
22DrilltrackerREL.VREG.VSNG.V34.46%
23GoldfingerGXU.VION.VOCN.V34.44%
24ExiaIN.CNNNO.VEMC.V33.28%
25jhmPEMCSNG.VADG.V32.93%
26BruceWayneSSL.TOSNG.VADG.V32.67%
27TronAZX.VIVN.TOPGM.V32.56%
28motoroljaITH.TOVTT.VWAF.V32.38%
29TheGalvanizerCGE.VVTT.VIN.CN31.23%
30CriticalInvestorMIN.VVTT.VNCX.V28.74%
31StealinatorPNN.VDEF.VSBB.TO28.20%
32WaltercLWLGIB.VNB.TO27.29%
33BrecciaCGD.VFRK.VADZ.V25.74%
34Goldenboy7123XMG.CNNGZ.VHRE.V25.09%
35SotallyToberMAG.TOMRZ.VWML.V22.69%
36rjuniorOWCPPHOTBLO.CN22.51%
37HighheatHUMRFLTBRNXT.V22.50%
38PinnsvinNXE.TOXBICPD.TO21.98%
39Edp007AMY.VXMG.CNNGZ.V21.61%
40Newager23EQT.VAVA.VSPA.V21.25%
41LucTenHaveTETH.LJZZ.VQMX.V20.30%
42SigmundPRG.VSA.VNVO.V20.23%
43OnlyflawsMARL.VMAW.TOGTT.V19.95%
44greenmetalsCDB.VIVN.TOCNL.TO19.51%
452pacENW.VMOX.VRGC.V18.27%
461969EnigmaEGT.VQIC.VFIN.CN18.16%
47DJSVTT.VNRN.VPGX.V18.02%
48davidABN.VSKE.VKG.V17.40%
49LeeIDM.VSNG.VTGX.V17.24%
50muskieNGC.VADZ.VCNX.V15.96%
51OliverNCA.VNGZ.VML.V14.66%
52LukeJacksonGMV.VADZ.VF.V14.47%
53m00tpointNRN.VVTT.VPNN.V14.31%
54SnoekDUSTGDXSJDST13.51%
55FiatCGE.VRYR.VVEM-H.V11.46%
56Truth Never ToldCAS.TOVEONIDCC11.20%
57AlGreeneACU.VEGT.VIPWR10.46%
58strakpaoAMY.VXMG.CNMMS.V10.40%
59VaughanPNN.VRYR.VVTT.V10.39%
60wolffAUG.TONRN.VNXE.TO10.25%
61ogiCDB.VCXO.VTLT.V10.22%
62AllanION.VTUD.VWLF.V10.20%
63RichardBuffetAMY.VGLH.CNXMG.CN10.02%
64StarFireGAL.VAQA.TOGUG.V9.03%
65kjmGQC.VPGM.VLIO.V6.96%
66RangerbentmanPNN.VALM.VMTB.V6.19%
67DanielCEM.VEFR.TOPLS.AX4.90%
68GoodieEGT.VOEE.VADK.V4.45%
69FischlaenderRYR.VMON.VMEK.V4.41%
70TeeveeNXE.TOPLU.VCNL.TO4.41%
71YlrVRX.TOBLANK.VBLANK.V4.37%
72JACHapVTT.VBBB.VIVS.V4.32%
73poolmanNXE.TORZZ.VNGD.TO3.91%
74newstrackerR.TOTMB.TOCDB.V3.31%
75TinyBullStocksPNN.VWCE.VIRI.V2.96%
76AlockettMARL.VCNL.TOGUY.TO2.82%
77sihvNTY.VBCN.VPE.V2.13%
78icemanEFR.TOAAZ.VPLG.TO1.72%
79LucabrasiADZ.VWRI.VOPW.V1.22%
80MiningCatalystMED.VGTT.VWHN.V1.10%
81ClaptonNXE.TOGPH.VUSA.TO0.51%
82500WedgeYD.VNXE.TOION.V0.39%
83RodSSP.VPLG.TOAUG.TO0.28%
84jnbarbuMMS.VGPH.VABR.V-0.10%
85ChatyakBBB.VVTT.VDXD.V-0.18%
86kayoRYR.VSIC.VADK.V-0.65%
87StatesideGTT.VSIC.VLIB.CN-1.78%
88UpticksEGT.VMMS.VZEN.V-3.15%
89TomjosdSVB.TOSBR.TOSPA.V-4.60%
90GoldrushPEA.VBLANK.VBLANK.V-4.79%
91MassimomMRS.VHPQ.VFGD.V-5.73%
92camwow9MRS.VADK.VSIC.V-6.11%
93DrjOOO.VEGT.VEXO.V-6.92%
94JosephMurphyANX.TORAB.VMAE.V-8.28%
95FinanzrTGZ.TOEFR.TOAXU-8.33%
96schischiEFR.TOLIX.VF.V-9.06%
97BSREG.VNAN.VPTM.TO-9.70%
98xenophonSBR.TOPRU.TOSVB.TO-10.07%
99dirkdigglerWPQ.VPGX.VMED.V-10.89%
100ayeyouWPQ.VSEK.VBLANK.V-11.90%
101LtrSIC.VRTM.VMEK.V-12.31%
102MickTKX.VSMB.VRKR.V-12.41%
103BedragPNN.VCSPG.VLIC.V-14.02%
104NobshereSVG.VPTK.VSIR.V-14.03%
105MuttMEK.VGSA.VRTM.V-14.58%
106SarbPNN.VCLE.VXOP.V-14.81%
107MinakiMMS.VBEE.VVIV.V-14.96%
108megavossSMB.VCUU.VACG.CN-15.66%
109Buyhigh420NUR.CNAFI.CNSJL.V-16.29%
110Dutch_patienceEGT.VHPQ.VAMY.V-16.64%
111UjmsAMY.VEGT.VPNN.V-16.77%
112PurpleKushEGT.VPNN.VAMY.V-16.77%
113NickMSR.AXPNL.AXAQI.AX-17.12%
114ScroogeMcduckGLH.CNINV.TOEAT.CN-17.43%
115madmannNDM.TOSCY.TOPGD.TO-17.72%
116EmpireJSE.VORG.VAFE.V-18.15%
117EpsteinResearchTCO.VAZR.VNIM.V-20.52%
118longzzzzzMEI.VCXB.VRGC.V-21.18%
119B1984EGT.VMRS.VVIV.V-21.88%
120bman97EGT.VMRS.VVIV.V-21.88%
121MaxhuntlyWKG.VBX.TODW.TO-21.94%
122R44EGT.VMRS.VSIC.V-22.87%
123ScruffASQ.VAA-H.VBLANK.V-23.15%
124wiz099MMS.VAMY.VGLH.CN-23.85%
125EusticeQRM.TOCXN.TOBKM.V-23.97%
126CautiousNowNRN.VME.TOGMV.V-24.39%
127SpikeNGQ.TOSNM.VPXX.TO-24.68%
128DKARY.VEQT.VAAN.V-25.65%
129NoSoup4UEVR.VBXR.VRML.V-27.08%
130EkimDIA.VPGD.TOSCY.TO-27.50%
131SergioMMS.VAMY.VEVR.V-27.92%
132BullishELT.VGPH.VNRN.V-28.43%
133jerrio78EHT.VMRS.VVIV.V-30.07%
134K2RTG.AXAZM.AXOPW.V-30.64%
135TerrysteenAMY.VSEV.TOR.TO-31.90%
136MesroBBI.VWUC.CNTNY.CN-34.83%
137SilverEGT.VPNN.VUSO.V-39.29%
138CommodityProFIN.CNMRS.VEGT.V-39.52%
139NewbieIDM.VMXSGR.TO-39.78%
140LetsgetreadyRPX.VMN.VDBL.V-40.04%
141MarkusR.TOML.VTCO.V-41.44%
142Mxpx80YD.VLIB.CNMEI.V-42.14%
143ExcelsiorJAG.TOSGN.VMXSG-42.38%
144supra48MMS.VEHT.VIMEX.V-43.46%
145Sugar-DogAMY.VFIN.CNCNZ.V-45.35%
1466furlongsLTE.VIMEX.VCSG.V-55.29%