The 2017 CEO Stock Picking Contest

Updated: September 22th, 2017


#USERNAMEStock1Jan 1Sept 22Diff %Stock2Jan 1Sept 22Diff %Stock3Jan 1Sept 22Diff %Portfolio Gain/Loss
1raymipoAU.V0.3802.86652.63%ECR.V0.1950.2738.46%MD.V1.1000.95-13.64%225.82%
2OnlyflawsMARL.V1.2001.7344.17%MAW.TO0.3800.32-15.79%GTT.V0.2601.86615.38%214.59%
3MiningCatalystMED.V0.1650.19518.18%GTT.V0.2601.86615.38%WHN.V0.1050.09-14.29%206.43%
4MiningBookGuySWA.V0.2000.135-32.50%AQI.AX0.2000.155-22.50%AU.V0.3802.86652.63%199.21%
5StatesideGTT.V0.2601.86615.38%SIC.V0.0550.035-36.36%LIB.CN0.1250.085-32.00%182.34%
6SigmundPRG.V0.2150.12-44.19%SA.V0.5000.7244.00%NVO.V0.8005.11538.75%179.52%
7dalton123TK.V0.2250.52131.11%MMS.V0.0750.05-33.33%FAT.CN0.0800.315293.75%130.51%
8davidABN.V0.1050.355238.10%SKE.V0.0750.06-20.00%KG.V0.1650.41148.48%122.19%
9JayfireBGS.AX0.3300.4227.27%CRE.V0.5101.65223.53%IVN.TO2.5404.1663.78%104.86%
10PamplonaTraderNXE.TO2.3302.8522.32%TK.V0.2250.52131.11%CIA.TO0.4701.05123.40%92.28%
11StarFireGAL.V0.1000.075-25.00%AQA.TO0.2600.235-9.62%GUG.V0.0350.14300.00%88.46%
12StocklorPNN.V0.0450.035-22.22%PMA.V0.0650.0650.00%BEL.V0.0200.065225.00%67.59%
13AaronVTT.V0.1850.2640.54%NXE.TO2.3302.8522.32%SBB.TO0.9802.31135.71%66.19%
14jhmPEMC0.0200.04100.00%SNG.V0.1450.18527.59%ADG.V0.0850.14570.59%66.06%
15Mike86NXE.TO2.3302.8522.32%APH.V5.0406.6531.94%TK.V0.2250.52131.11%61.79%
16PepekVTT.V0.1850.2640.54%MRZ.V1.5101.637.95%NNO.V0.5301.21128.30%58.93%
17robbyNGZ.V0.1100.13522.73%XMG.CN0.4900.9491.84%AVA.V0.1750.27557.14%57.24%
18EvenprimeTK.V0.2250.52131.11%NRN.V0.0550.05-9.09%VTT.V0.1850.2640.54%54.19%
19ExiaIN.CN0.2300.4386.96%NNO.V0.5301.21128.30%EMC.V3.8201.8-52.88%54.13%
20NobshereSVG.V0.0600.11591.67%PTK.V0.3300.39519.70%SIR.V0.1400.2150.00%53.79%
21AllanION.V0.0900.085-5.56%TUD.V0.6500.7413.85%WLF.V0.1200.285137.50%48.60%
22ckETG.TO0.4200.5530.95%MAD.V0.0800.06-25.00%TK.V0.2250.52131.11%45.69%
23RockedRedCOR.V0.2250.5122.22%CXO.V0.2650.313.21%PAW.V0.0150.0150.00%45.14%
24DanielCEM.V0.1150.265130.43%EFR.TO2.2102.04-7.69%PLS.AX0.5000.5255.00%42.58%
25IronMan07EGT.V0.2850.21-26.32%MRS.V0.1200.25108.33%FDM.CN0.0750.10540.00%40.67%
26JTOOO.V0.2500.31526.00%SIC.V0.0550.035-36.36%TK.V0.2250.52131.11%40.25%
27QuantumNXE.TO2.3302.8522.32%VTT.V0.1850.2640.54%WAF.V0.2200.3454.55%39.13%
28MimibegaloMMS.V0.0750.05-33.33%PYR.V0.2000.56180.00%PLI.TO2.2301.56-30.04%38.87%
29DrilltrackerREL.V0.0600.05-16.67%REG.V1.2002.45104.17%SNG.V0.1450.18527.59%38.36%
30TheGalvanizerCGE.V0.1300.11-15.38%VTT.V0.1850.2640.54%IN.CN0.2300.4386.96%37.37%
31LucTenHaveTETH.L2.0503.12552.44%JZZ.V0.1000.08-20.00%QMX.V0.1700.30579.41%37.28%
32WaltercLWLG0.6201.53146.77%IB.V0.4300.375-12.79%NB.TO0.7500.56-25.33%36.22%
33BruceWayneSSL.TO5.2705.810.06%SNG.V0.1450.18527.59%ADG.V0.0850.14570.59%36.08%
34CriticalInvestorMIN.V0.6301.1988.89%VTT.V0.1850.2640.54%NCX.V0.1650.13-21.21%36.07%
35Edp007AMY.V0.2300.21-8.70%XMG.CN0.4900.9491.84%NGZ.V0.1100.13522.73%35.29%
36StealinatorPNN.V0.0450.035-22.22%DEF.V0.3800.325-14.47%SBB.TO0.9802.31135.71%33.01%
37Goldenboy7123XMG.CN0.4900.9491.84%NGZ.V0.1100.13522.73%HRE.V0.0500.04-20.00%31.52%
38TinyBullStocksPNN.V0.0450.035-22.22%WCE.V0.0250.04580.00%IRI.V0.0150.0233.33%30.37%
39BrettCrossADZ.V0.0750.086.67%AMY.V0.2300.21-8.70%XMG.CN0.4900.9491.84%29.94%
40motoroljaITH.TO0.7500.71-5.33%VTT.V0.1850.2640.54%WAF.V0.2200.3454.55%29.92%
41ogiCDB.V0.7300.58-20.55%CXO.V0.2600.315.38%TLT.V0.2500.4892.00%28.95%
42MassimomMRS.V0.1200.25108.33%HPQ.V0.1400.105-25.00%FGD.V0.2700.2751.85%28.40%
43camwow9MRS.V0.1200.25108.33%ADK.V0.1200.115-4.17%SIC.V0.0500.035-30.00%24.72%
44TronAZX.V0.0600.060.00%IVN.TO2.5404.1663.78%PGM.V0.5200.579.62%24.46%
45FaxingBerlinRTM.V0.0800.065-18.75%TK.V0.2250.52131.11%IZN.V0.1850.11-40.54%23.94%
46StoneminerTK.V0.2250.52131.11%ME.TO0.2550.155-39.22%PNN.V0.0450.035-22.22%23.22%
47PinnsvinNXE.TO2.3302.8522.32%XBI59.79083.9140.34%CPD.TO13.24014.096.42%23.03%
48B1984EGT.V0.2850.21-26.32%MRS.V0.1200.25108.33%VIV.V1.2501.06-15.20%22.27%
49bman97EGT.V0.2850.21-26.32%MRS.V0.1200.25108.33%VIV.V1.2501.06-15.20%22.27%
50Newager23EQT.V0.2500.264.00%AVA.V0.1750.27557.14%SPA.V0.1200.1254.17%21.77%
51SotallyToberMAG.TO14.78014.850.47%MRZ.V1.5101.637.95%WML.V1.2501.8144.80%17.74%
52HighheatHUMRF0.2450.45886.94%LTBR1.1401.07-6.14%NXT.V0.1700.12-29.41%17.13%
53GoldfingerGXU.V0.1500.1926.67%ION.V0.0900.085-5.56%OCN.V0.2250.2928.89%16.67%
54strakpaoAMY.V0.2300.21-8.70%XMG.CN0.4900.9491.84%MMS.V0.0750.05-33.33%16.60%
55R44EGT.V0.2850.21-26.32%MRS.V0.1200.25108.33%SIC.V0.0550.035-36.36%15.22%
56RichardBuffetAMY.V0.2300.21-8.70%GLH.CN0.3550.2-43.66%XMG.CN0.4900.9491.84%13.16%
57AlGreeneACU.V0.1550.2880.65%EGT.V0.2850.21-26.32%IPWR3.3002.75-16.67%12.55%
58OliverNCA.V0.7300.8110.96%NGZ.V0.1100.13522.73%ML.V1.4101.452.84%12.17%
59FiatCGE.V0.1300.11-15.38%RYR.V0.0850.0850.00%VEM-H.V0.0700.10550.00%11.54%
60jerrio78EHT.V0.2100.085-59.52%MRS.V0.1200.25108.33%VIV.V1.2501.06-15.20%11.20%
61JACHapVTT.V0.1850.2640.54%BBB.V0.3450.295-14.49%IVS.V0.2350.242.13%9.39%
62LeeIDM.V0.1400.135-3.57%SNG.V0.1450.18527.59%TGX.V0.0050.0050.00%8.00%
63ClaptonNXE.TO2.3302.8522.32%GPH.V0.0850.045-47.06%USA.TO3.4705.1347.84%7.70%
64poolmanNXE.TO2.3302.8522.32%RZZ.V8.8509.021.92%NGD.TO4.7104.56-3.18%7.02%
65Truth Never ToldCAS.TO12.10016.2534.30%VEON3.8504.16.49%IDCC91.35072.35-20.80%6.66%
66PhotoJ*CXO.AX0.0780.049-37.18%GQC.V0.3900.315-19.23%TK.V0.2950.5276.27%6.62%
672pacENW.V1.1201.120.00%MOX.V0.4000.6665.00%RGC.V0.1400.075-46.43%6.19%
68VaughanPNN.V0.0450.035-22.22%RYR.V0.0850.0850.00%VTT.V0.1850.2640.54%6.11%
69RangerbentmanPNN.V0.0450.035-22.22%ALM.V0.0350.0414.29%MTB.V0.0650.0823.08%5.05%
70greenmetalsCDB.V0.7300.58-20.55%IVN.TO2.5404.1663.78%CNL.TO4.4003.16-28.18%5.02%
71JosephMurphyANX.TO0.0550.07536.36%RAB.V0.1600.1653.13%MAE.V0.1400.105-25.00%4.83%
72CommodityProFIN.CN0.3450.11-68.12%MRS.V0.1200.25108.33%EGT.V0.2850.21-26.32%4.63%
73wolffAUG.TO2.9602.970.34%NRN.V0.0550.05-9.09%NXE.TO2.3302.8522.32%4.52%
74TeeveeNXE.TO2.3302.8522.32%PLU.V0.2500.29518.00%CNL.TO4.4003.16-28.18%4.05%
75sihvNTY.V0.1100.105-4.55%BCN.V1.0101.328.71%PE.V0.5700.5-12.28%3.96%
76BSREG.V1.2002.45104.17%NAN.V0.0900.075-16.67%PTM.TO1.9400.46-76.29%3.74%
77m00tpointNRN.V0.0550.05-9.09%VTT.V0.1850.2640.54%PNN.V0.0450.035-22.22%3.08%
78newstrackerR.TO0.7500.27-64.00%TMB.TO2.4004.5489.17%CDB.V0.7300.58-20.55%1.54%
79EmpireJSE.V0.5000.4-20.00%ORG.V0.3400.5458.82%AFE.V0.2650.16-39.62%-0.27%
80icemanEFR.TO2.2102.04-7.69%AAZ.V0.0600.060.00%PLG.TO0.4450.4552.25%-1.82%
81DJSVTT.V0.1850.2640.54%NRN.V0.0550.05-9.09%PGX.V0.2000.12-40.00%-2.85%
82YlrVRX.TO19.47017.3-11.15%BLANK.V1.00011.00%BLANK.V1.00010.00%-3.38%
83kjmGQC.V0.2700.31516.67%PGM.V0.5200.579.62%LIO.V0.9600.6-37.50%-3.74%
84RodSSP.V0.3900.335-14.10%PLG.TO0.4450.4552.25%AUG.TO2.9602.970.34%-3.84%
85GoldrushPEA.V0.1950.165-15.38%BLANK.V1.00011.00%BLANK.V1.00010.00%-4.79%
86FischlaenderRYR.V0.0850.0850.00%MON.V0.2000.155-22.50%MEK.V0.0650.077.69%-4.94%
87AlockettMARL.V1.2001.7344.17%CNL.TO4.4003.16-28.18%GUY.TO6.1204.17-31.86%-5.29%
88ayeyouWPQ.V0.0700.05-28.57%SEK.V0.0400.04512.50%BLANK.V1.00010.00%-5.36%
89FinanzrTGZ.TO4.1002.97-27.56%EFR.TO2.2102.04-7.69%AXU1.3501.55515.19%-6.69%
90SarbPNN.V0.0450.035-22.22%CLE.V0.0600.0833.33%XOP.V0.0300.02-33.33%-7.41%
91muskieNGC.V0.2750.26-5.45%ADZ.V0.0750.086.67%CNX.V0.5500.405-26.36%-8.38%
921969EnigmaEGT.V0.2850.21-26.32%QIC.V0.2550.4264.71%FIN.CN0.3450.11-68.12%-9.91%
93EusticeQRM.TO0.1550.105-32.26%CXN.TO0.1450.153.45%BKM.V0.9000.89-1.11%-9.97%
94SnoekDUST48.37024.41-49.53%GDXS21.35014.24-33.30%JDST35.09053.5352.55%-10.10%
95BrecciaCGD.V0.0500.07550.00%FRK.V0.9000.1-88.89%ADZ.V0.0750.086.67%-10.74%
96LukeJacksonGMV.V0.5300.395-25.47%ADZ.V0.0750.086.67%F.V0.4700.395-15.96%-11.59%
97madmannNDM.TO2.7702.32-16.25%SCY.TO0.2700.3114.81%PGD.TO0.2000.125-37.50%-12.98%
98xenophonSBR.TO0.2500.16-36.00%PRU.TO0.3100.34511.29%SVB.TO0.1400.12-14.29%-13.00%
99500WedgeYD.V0.4100.18-56.10%NXE.TO2.3302.8522.32%ION.V0.0900.085-5.56%-13.11%
100SpikeNGQ.TO1.2001.05-12.50%SNM.V0.1150.105-8.70%PXX.TO1.6301.32-19.02%-13.40%
101DrjOOO.V0.2500.31526.00%EGT.V0.2850.21-26.32%EXO.V0.0500.03-40.00%-13.44%
102schischiEFR.TO2.2102.04-7.69%LIX.V2.2501.86-17.33%F.V0.4700.395-15.96%-13.66%
103kayoRYR.V0.0850.0850.00%SIC.V0.0550.035-36.36%ADK.V0.1250.115-8.00%-14.79%
104MaxhuntlyWKG.V0.0300.025-16.67%BX.TO0.9001.2437.78%DW.TO0.6100.21-65.57%-14.82%
105TomjosdSVB.TO0.1400.12-14.29%SBR.TO0.2500.16-36.00%SPA.V0.1200.1254.17%-15.37%
106ChatyakBBB.V0.3450.295-14.49%VTT.V0.1850.2640.54%DXD.V0.9100.25-72.53%-15.49%
107LtrSIC.V0.0550.035-36.36%RTM.V0.0800.065-18.75%MEK.V0.0650.077.69%-15.81%
108megavossSMB.V0.0950.055-42.11%CUU.V0.1250.1628.00%ACG.CN0.1500.1-33.33%-15.81%
109BedragPNN.V0.0450.035-22.22%CSPG.V0.1550.135-12.90%LIC.V0.1350.115-14.81%-16.65%
110dirkdigglerWPQ.V0.0700.05-28.57%PGX.V0.2000.12-40.00%MED.V0.1650.19518.18%-16.80%
111UpticksEGT.V0.2850.21-26.32%MMS.V0.0750.05-33.33%ZEN.V0.8800.957.95%-17.23%
112GoodieEGT.V0.2850.21-26.32%OEE.V0.2550.2-21.57%ADK.V0.1250.115-8.00%-18.63%
113UjmsAMY.V0.2300.21-8.70%EGT.V0.2850.21-26.32%PNN.V0.0450.035-22.22%-19.08%
114PurpleKushEGT.V0.2850.21-26.32%PNN.V0.0450.035-22.22%AMY.V0.2300.21-8.70%-19.08%
115rjuniorOWCP0.1760.2436.36%PHOT0.0190.006198-68.05%BLO.CN0.8100.6-25.93%-19.20%
116NickMSR.AX0.0040.003-25.00%PNL.AX0.4350.39-10.34%AQI.AX0.2000.155-22.50%-19.28%
117Dutch_patienceEGT.V0.2850.21-26.32%HPQ.V0.1400.105-25.00%AMY.V0.2300.21-8.70%-20.00%
118MuttMEK.V0.0650.077.69%GSA.V0.0200.01-50.00%RTM.V0.0800.065-18.75%-20.35%
119TerrysteenAMY.V0.2300.21-8.70%SEV.TO0.3800.417.89%R.TO0.7500.27-64.00%-21.60%
120SergioMMS.V0.0750.05-33.33%AMY.V0.2300.21-8.70%EVR.V0.0600.045-25.00%-22.34%
121Buyhigh420NUR.CN0.1600.135-15.63%AFI.CN0.1100.075-31.82%SJL.V0.0600.045-25.00%-24.15%
122CautiousNowNRN.V0.0550.05-9.09%ME.TO0.2550.155-39.22%GMV.V0.5300.395-25.47%-24.59%
123ScruffASQ.V0.2050.085-58.54%AA-H.V0.1900.16-15.79%BLANK.V1.00010.00%-24.78%
124ScroogeMcduckGLH.CN0.3560.2-43.74%INV.TO0.7000.8825.71%EAT.CN0.2600.105-59.62%-25.88%
125DKARY.V0.1050.045-57.14%EQT.V0.2500.264.00%AAN.V0.0600.045-25.00%-26.05%
126LucabrasiADZ.V0.0750.086.67%WRI.V0.1150.06-47.83%OPW.V0.0800.05-37.50%-26.22%
127MinakiMMS.V0.0750.05-33.33%BEE.V0.3100.21-32.26%VIV.V1.2501.06-15.20%-26.93%
128EpsteinResearchTCO.V0.4000.075-81.25%AZR.V0.2100.155-26.19%NIM.V0.1550.1922.58%-28.29%
129wiz099MMS.V0.0750.05-33.33%AMY.V0.2300.21-8.70%GLH.CN0.3550.2-43.66%-28.56%
1306furlongsLTE.V1.8801.67-11.17%IMEX.V0.6100.155-74.59%CSG.V1.00010.00%-28.59%
131EkimDIA.V0.1800.065-63.89%PGD.TO0.2000.125-37.50%SCY.TO0.2700.3114.81%-28.86%
132MesroBBI.V0.5800.365-37.07%WUC.CN1.7001.1-35.29%TNY.CN0.3500.295-15.71%-29.36%
133MickTKX.V0.4000.3-25.00%SMB.V0.0950.055-42.11%RKR.V0.0550.04-27.27%-31.46%
134jnbarbuMMS.V0.0750.05-33.33%GPH.V0.0850.045-47.06%ABR.V0.1000.085-15.00%-31.80%
135LetsgetreadyRPX.V0.1350.105-22.22%MN.V0.1900.12-36.84%DBL.V0.4150.225-45.78%-34.95%
136longzzzzzMEI.V0.1850.07-62.16%CXB.V0.1400.1453.57%RGC.V0.1450.075-48.28%-35.62%
137NoSoup4UEVR.V0.0600.045-25.00%BXR.V0.0400.025-37.50%RML.V0.2400.12-50.00%-37.50%
138K2RTG.AX0.2200.14-36.36%AZM.AX0.0340.02-41.18%OPW.V0.0800.05-37.50%-38.35%
139BullishELT.V0.0300.01-66.67%GPH.V0.0850.045-47.06%NRN.V0.0550.05-9.09%-40.94%
140NewbieIDM.V0.1400.135-3.57%MXSG0.1500.057-62.00%R.TO0.7500.27-64.00%-43.19%
141Sugar-DogAMY.V0.2300.21-8.70%FIN.CN0.3450.11-68.12%CNZ.V1.1200.425-62.05%-46.29%
142MarkusR.TO0.7500.27-64.00%ML.V1.4101.452.84%TCO.V0.4000.075-81.25%-47.47%
143SilverEGT.V0.2850.21-26.32%PNN.V0.0450.035-22.22%USO.V1.5000.03-98.00%-48.85%
144ExcelsiorJAG.TO0.5800.335-42.24%SGN.V0.0900.05-44.44%MXSG0.1500.057-62.00%-49.56%
145Mxpx80YD.V0.4100.18-56.10%LIB.CN0.1250.085-32.00%MEI.V0.1850.07-62.16%-50.09%
146supra48MMS.V0.0750.05-33.33%EHT.V0.2100.085-59.52%IMEX.V0.6100.155-74.59%-55.82%

The 2017 CEO Stock Picking Contest

Updated: September 22th, 2017

Note: This is a condensed versions for mobile applications.
#USERNAMEPick1Pick2Pick3Portfolio Gain/Loss
1raymipoAU.VECR.VMD.V225.82%
2OnlyflawsMARL.VMAW.TOGTT.V214.59%
3MiningCatalystMED.VGTT.VWHN.V206.43%
4MiningBookGuySWA.VAQI.AXAU.V199.21%
5StatesideGTT.VSIC.VLIB.CN182.34%
6SigmundPRG.VSA.VNVO.V179.52%
7dalton123TK.VMMS.VFAT.CN130.51%
8davidABN.VSKE.VKG.V122.19%
9JayfireBGS.AXCRE.VIVN.TO104.86%
10PamplonaTraderNXE.TOTK.VCIA.TO92.28%
11StarFireGAL.VAQA.TOGUG.V88.46%
12StocklorPNN.VPMA.VBEL.V67.59%
13AaronVTT.VNXE.TOSBB.TO66.19%
14jhmPEMCSNG.VADG.V66.06%
15Mike86NXE.TOAPH.VTK.V61.79%
16PepekVTT.VMRZ.VNNO.V58.93%
17robbyNGZ.VXMG.CNAVA.V57.24%
18EvenprimeTK.VNRN.VVTT.V54.19%
19ExiaIN.CNNNO.VEMC.V54.13%
20NobshereSVG.VPTK.VSIR.V53.79%
21AllanION.VTUD.VWLF.V48.60%
22ckETG.TOMAD.VTK.V45.69%
23RockedRedCOR.VCXO.VPAW.V45.14%
24DanielCEM.VEFR.TOPLS.AX42.58%
25IronMan07EGT.VMRS.VFDM.CN40.67%
26JTOOO.VSIC.VTK.V40.25%
27QuantumNXE.TOVTT.VWAF.V39.13%
28MimibegaloMMS.VPYR.VPLI.TO38.87%
29DrilltrackerREL.VREG.VSNG.V38.36%
30TheGalvanizerCGE.VVTT.VIN.CN37.37%
31LucTenHaveTETH.LJZZ.VQMX.V37.28%
32WaltercLWLGIB.VNB.TO36.22%
33BruceWayneSSL.TOSNG.VADG.V36.08%
34CriticalInvestorMIN.VVTT.VNCX.V36.07%
35Edp007AMY.VXMG.CNNGZ.V35.29%
36StealinatorPNN.VDEF.VSBB.TO33.01%
37Goldenboy7123XMG.CNNGZ.VHRE.V31.52%
38TinyBullStocksPNN.VWCE.VIRI.V30.37%
39BrettCrossADZ.VAMY.VXMG.CN29.94%
40motoroljaITH.TOVTT.VWAF.V29.92%
41ogiCDB.VCXO.VTLT.V28.95%
42MassimomMRS.VHPQ.VFGD.V28.40%
43camwow9MRS.VADK.VSIC.V24.72%
44TronAZX.VIVN.TOPGM.V24.46%
45FaxingBerlinRTM.VTK.VIZN.V23.94%
46StoneminerTK.VME.TOPNN.V23.22%
47PinnsvinNXE.TOXBICPD.TO23.03%
48B1984EGT.VMRS.VVIV.V22.27%
49bman97EGT.VMRS.VVIV.V22.27%
50Newager23EQT.VAVA.VSPA.V21.77%
51SotallyToberMAG.TOMRZ.VWML.V17.74%
52HighheatHUMRFLTBRNXT.V17.13%
53GoldfingerGXU.VION.VOCN.V16.67%
54strakpaoAMY.VXMG.CNMMS.V16.60%
55R44EGT.VMRS.VSIC.V15.22%
56RichardBuffetAMY.VGLH.CNXMG.CN13.16%
57AlGreeneACU.VEGT.VIPWR12.55%
58OliverNCA.VNGZ.VML.V12.17%
59FiatCGE.VRYR.VVEM-H.V11.54%
60jerrio78EHT.VMRS.VVIV.V11.20%
61JACHapVTT.VBBB.VIVS.V9.39%
62LeeIDM.VSNG.VTGX.V8.00%
63ClaptonNXE.TOGPH.VUSA.TO7.70%
64poolmanNXE.TORZZ.VNGD.TO7.02%
65Truth Never ToldCAS.TOVEONIDCC6.66%
66PhotoJ*CXO.AXGQC.VTK.V6.62%
672pacENW.VMOX.VRGC.V6.19%
68VaughanPNN.VRYR.VVTT.V6.11%
69RangerbentmanPNN.VALM.VMTB.V5.05%
70greenmetalsCDB.VIVN.TOCNL.TO5.02%
71JosephMurphyANX.TORAB.VMAE.V4.83%
72CommodityProFIN.CNMRS.VEGT.V4.63%
73wolffAUG.TONRN.VNXE.TO4.52%
74TeeveeNXE.TOPLU.VCNL.TO4.05%
75sihvNTY.VBCN.VPE.V3.96%
76BSREG.VNAN.VPTM.TO3.74%
77m00tpointNRN.VVTT.VPNN.V3.08%
78newstrackerR.TOTMB.TOCDB.V1.54%
79EmpireJSE.VORG.VAFE.V-0.27%
80icemanEFR.TOAAZ.VPLG.TO-1.82%
81DJSVTT.VNRN.VPGX.V-2.85%
82YlrVRX.TOBLANK.VBLANK.V-3.38%
83kjmGQC.VPGM.VLIO.V-3.74%
84RodSSP.VPLG.TOAUG.TO-3.84%
85GoldrushPEA.VBLANK.VBLANK.V-4.79%
86FischlaenderRYR.VMON.VMEK.V-4.94%
87AlockettMARL.VCNL.TOGUY.TO-5.29%
88ayeyouWPQ.VSEK.VBLANK.V-5.36%
89FinanzrTGZ.TOEFR.TOAXU-6.69%
90SarbPNN.VCLE.VXOP.V-7.41%
91muskieNGC.VADZ.VCNX.V-8.38%
921969EnigmaEGT.VQIC.VFIN.CN-9.91%
93EusticeQRM.TOCXN.TOBKM.V-9.97%
94SnoekDUSTGDXSJDST-10.10%
95BrecciaCGD.VFRK.VADZ.V-10.74%
96LukeJacksonGMV.VADZ.VF.V-11.59%
97madmannNDM.TOSCY.TOPGD.TO-12.98%
98xenophonSBR.TOPRU.TOSVB.TO-13.00%
99500WedgeYD.VNXE.TOION.V-13.11%
100SpikeNGQ.TOSNM.VPXX.TO-13.40%
101DrjOOO.VEGT.VEXO.V-13.44%
102schischiEFR.TOLIX.VF.V-13.66%
103kayoRYR.VSIC.VADK.V-14.79%
104MaxhuntlyWKG.VBX.TODW.TO-14.82%
105TomjosdSVB.TOSBR.TOSPA.V-15.37%
106ChatyakBBB.VVTT.VDXD.V-15.49%
107LtrSIC.VRTM.VMEK.V-15.81%
108megavossSMB.VCUU.VACG.CN-15.81%
109BedragPNN.VCSPG.VLIC.V-16.65%
110dirkdigglerWPQ.VPGX.VMED.V-16.80%
111UpticksEGT.VMMS.VZEN.V-17.23%
112GoodieEGT.VOEE.VADK.V-18.63%
113UjmsAMY.VEGT.VPNN.V-19.08%
114PurpleKushEGT.VPNN.VAMY.V-19.08%
115rjuniorOWCPPHOTBLO.CN-19.20%
116NickMSR.AXPNL.AXAQI.AX-19.28%
117Dutch_patienceEGT.VHPQ.VAMY.V-20.00%
118MuttMEK.VGSA.VRTM.V-20.35%
119TerrysteenAMY.VSEV.TOR.TO-21.60%
120SergioMMS.VAMY.VEVR.V-22.34%
121Buyhigh420NUR.CNAFI.CNSJL.V-24.15%
122CautiousNowNRN.VME.TOGMV.V-24.59%
123ScruffASQ.VAA-H.VBLANK.V-24.78%
124ScroogeMcduckGLH.CNINV.TOEAT.CN-25.88%
125DKARY.VEQT.VAAN.V-26.05%
126LucabrasiADZ.VWRI.VOPW.V-26.22%
127MinakiMMS.VBEE.VVIV.V-26.93%
128EpsteinResearchTCO.VAZR.VNIM.V-28.29%
129wiz099MMS.VAMY.VGLH.CN-28.56%
1306furlongsLTE.VIMEX.VCSG.V-28.59%
131EkimDIA.VPGD.TOSCY.TO-28.86%
132MesroBBI.VWUC.CNTNY.CN-29.36%
133MickTKX.VSMB.VRKR.V-31.46%
134jnbarbuMMS.VGPH.VABR.V-31.80%
135LetsgetreadyRPX.VMN.VDBL.V-34.95%
136longzzzzzMEI.VCXB.VRGC.V-35.62%
137NoSoup4UEVR.VBXR.VRML.V-37.50%
138K2RTG.AXAZM.AXOPW.V-38.35%
139BullishELT.VGPH.VNRN.V-40.94%
140NewbieIDM.VMXSGR.TO-43.19%
141Sugar-DogAMY.VFIN.CNCNZ.V-46.29%
142MarkusR.TOML.VTCO.V-47.47%
143SilverEGT.VPNN.VUSO.V-48.85%
144ExcelsiorJAG.TOSGN.VMXSG-49.56%
145Mxpx80YD.VLIB.CNMEI.V-50.09%
146supra48MMS.VEHT.VIMEX.V-55.82%